STANOVENÍ IDEÁLNÍ KOMBINACE PRODUKTŮ PRO LAKOVÁNÍ

 • Předmětem je komplexní posouzení  produktů, které ve Vaší lakovně používáte pro lakování a přípravu.
 • Odhalujeme případné rezervy  v používaných produktech
 • Na základě  zmapování prostředí lakovny (personál , technologie a vybavení lakovny) navrhujeme  „ideální kombinaci produktů“, díky které bude zajištěna požadovaná kvalita a která zajistí úsporu Vašich finančních prostředků
 • V každé firmě se může vyskytnout  tzv. „firemní slepota“, která i přes veškerou snahu manažerů lakovny umožní nehospodárné nakládání s firemním materiálem popřípadě udržovat neekonomické postupy při lakování. Vzhledem k naší nezávislosti, dokážeme tyto nedokonalosti odhalit a navrhnout Vám nápravná opatření.
 • Dbáme velmi pečlivě na výběr materiálů, které doporučujeme. K tomu nám pomáhají nejen patnáctileté zkušenosti z oboru lakování vozidel (obchod, technická podpora, poradenství…..) ale také to, že své poznatky konzultujeme s dalšími profesionály. Díky naší nezávislosti a naší otevřenosti spolupracovat s dalšími odborníky můžeme materiály, které Vám doporučujeme testovat různými metodami, abychom si byli jisti, že to co pro Vás od všech dostupných dodavatelů vybereme a doporučíme je pro Vás opravdu to nejlepší.
 • Provádíme nárazové a průběžné kontroly kvality námi doporučovaných produktů.
 • Jedině nezávislý odborník Vám řekne pravdu o výrobku. Proto provádíme mnoho různých testů a zkoušek:
  •   Zkoušky zasychání : 
   • do stavu bez otisku
   • do stavu proschnutí
  • Mřížkové zkoušky
  • Odtrhové zkoušky přilnavosti
  • Zkoušky korozní odolnosti
  • Stanovení tloušťky nátěru a mnohé další
 • Jsme oprávněni a připraveni pro Vás provést poradenskou a konzultační činnost ohledně zpracování odborných studií a posudků, vypracování technologických postupů, analýz, měření a kontrol.

TECHNICKÝ AUDIT LAKOVNY

 • Předmětem je komplexní posouzení současného stavu lakovny,  po stránce technologického stavu a vybavení lakovny
 • Odhalení případných rezerv  v technologiích, navrhnutí obnovení apod. Vše nezávisle na tlaku dodavatelských firem a smluvních závazků !

PERSONÁLNÍ  AUDIT LAKOVNY

 • Předmětem je komplexní posouzení pracovníků lakovny.
 • Odhalení případných rezerv či neloajality.
 • Vzhledem ke zmapování prostředí ( technologie a vybavení lakovny, routing) navrhnout případné potřebné kroky,  díky nimž bude zajištěna požadovaná kvalita a zvýšena efektivita (efektivní rychlá práce = kratší pracovní čas x potřebná výsledná kvalita x výhodné nákupní ceny.


    S.O.S.  PAINTER       
profesionální lakýrník v případě potřeby, zastoupení přímo ve Vaší lakovně, zaučení týmu nebo jednotlivce, rozjezd práce s novými produkty aj.